UDRUGA ZA PRIMARNU PRAVNU POMOĆ

I DRUGE OBLIKE POMOĆI "DRUGI VAL"

 

Djelatnost:

Ciljevi:

Pružanje pravne pomoći općim pravnim informacijama, savjetima i sastavljanjem podnesaka te pomoć u izvansudskom riješavanju sporova

Planiranje projekata usmjerenih na ostvarivanje svrhe pravne pomoći te projekata za ostvarivanje ciljeva Udruge

 Razvijanje kreativnosti pojedinaca i poticanje slobodnog izražavanja mišljenja kroz provedbu projekata